نوشته‌های تازه

تحلیل آزمون های خودشناسی/ شخصیت شناسی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > تحلیل آزمون های خودشناسی/ شخصیت شناسی

تحلیل آزمون های خودشناسی/ شخصیت شناسی

تحلیل آزمون های خودشناسی/ شخصیت شناسی

سه نوع تست DISC,Neo,MBTI برای خود شناسی و شخصیت شناسی در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گرفت و در جلسه تحلیلی که در دو  پارت سه ساعته برگزار گردید ویژگی های شخصیتی مخاطبین بررسی و پیشنهادات لازم برای توسعه مسیر شغلی ارائه شد.

کارگاه خودشناسی/ شخصیت شناسی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.