نوشته‌های تازه

آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

در شروع فاز سوم طرح توانمندسازی صدف،برنامه آشنایی با اکوسیستم فناوری و نوآوری در تاریخ24آذرماه 1400برگزار شد.

این برنامه حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی آغاز گردید.ابتدا شرکت کنندگان به معرفی خود ومسیرهایی که تاکنون طی نموده اند اشاراتی داشتند ودر ادامه دکترعلی روشنیان فرد معاون نوآوری مرکز با تشریح و ترسیم اکوسیستم فناوری و نوآوری و همچنین شرایط جذب و حمایتی،شرکت کنندگان را با فضای مرکزآشنا نمودند.بازدیداز بخشهای مختلف مرکز وهمچنین مذاکره با تیم های مستقر مرکزو استفاده از تجارب آن ها بخش بعدی بازدید را شکل داد.

در مرحله دوم بازدید شرکت کنندگان به محل پارک علم و فناوری استان هدایت گردیدندو با صحبت های دکترسیدعلی موسوی معاون پارک علم و فناوری،آشنایی مقدماتی با فضا و حمایت ها و فرایندهای مراکز رشدو پارک علم و فناوری تبیین شد.در ادامه با همراهی خانم دکتر شکاری کارشناس مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری،شرکت کنندگان طرح صدف از نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناوری و پژوهشی استان بازدیدبه عمل آورده و از نزدیک با محصولات دانش بنیان،خلاقانه وفناورانه آشنا شدند.

آشنایی با اکوسیستم فناوری و نوآوری
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.