نوشته‌های تازه

ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری یکی از مؤلفه‌‌های اصلی مدیریت فناوری و دربرگیرنده فرآیندی است که بر اساس آن بنگاه‌ها پس از شناسایی فناوری‌‌ها، میزان جذابیت آنها و توانمندی و قابلیت‌‌های خود در آن فناوری‌‌ها را ارزیابی می‌‌کنند.

یکی از مهم ترین نیازهای امروز کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی سرمایه گذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینه های بالای پژوهش و توسعه  فناوری  از سوی دیگر، اهمیت روز افزونی یافته است. از این رو ارزیابی فناوری  به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارها برای کمک به این نوع تصمیم گیری ها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و با نگاهی تازه مورد استفاده مدیران و سیاست گذاران دانش و فناوری  قرار گیرد. ارزیابی فناوری  های نوین نظیر ریز فناوری ، زیست فناوری  و فناوری  اطلاعات نیز نیازمند کاربرد روش های نو در ارزیابی است. این روش ها از نظام های دیگر علمی استنتاج شده و برای مقاصد خاصی طراحی می شود. به همین جهت باید امکان پذیری اجرا و نیاز به اصلاح و تعدیل در روش ها را مورد توجه قرار داد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر باشماره 09038731896 تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.