نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

شتاب دهنده جاویدان > آموزش ها  > برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری
برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری

اکوسیستم نوآوری و فناوری اصطلاحی است که برای توصیف بازیگران مختلف ، ذینفعان و اعضای جامعه که برای نوآوری حیاتی هستند استفاده می شود.

یک اکوسیستم نوآوری شامل دانشگاه ها ، دولت ، شرکت ها ، شتاب دهنده های نوپا ، سرمایه گذاران خطرپذیر ، سرمایه گذاران خصوصی ، بنیادها ، کارآفرینان ، مربیان و رسانه ها است. هر یک با تبدیل ایده های جدید به واقعیت از طریق دسترسی و سرمایه گذاری مالی ، در ایجاد ارزش در اکوسیستم بزرگتر نقش مهمی ایفا می کنند. نهادهای محلی ، ایالتی و استانی و … می توانند و باید در توسعه اکوسیستم نقش داشته باشند. این کارگاه توسط جناب آقای کیوان عبادی برگزار شد. 

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.