نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه آشنایی با بازاریابی محتوا

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > برگزاری کارگاه آشنایی با بازاریابی محتوا
برگزاری کارگاه آشنایی با بازاریابی محتوا

برگزاری کارگاه آشنایی با بازاریابی محتوا

آشنایی با بازاریابی محتوااستراتژی بازاریابی محتوا باعث می‌شود محتوایی ارزشمند که ارتباط کاملی با موضوع کسب و کار دارد، به وجود بیاید. چنانچه بازاریابی محتوا قدرتمند باشد، مخاطبان جدیدی جذب موضوع و کسب و کار موردنظر شده و مخاطبان قبلی نیز به قوه خود باقی می‌مانند.

این کارگاه توسط مهندس سارا نعمتی در تاریخ 10 تیرماه 1402 در دانشکده محقق اردبیلی برگزار شد. 

کارگاه بازاریابی محتوا
کارگاه بازاریابی محتوا
پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.