نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > برگزاری کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

برگزاری کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

اسحاق رسولی

 

کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ توسط دکتر اسحاق رسولی برگزارشد. این کارگاه باهدف توانمندسازی افراد برای شناسایی یک فرصت کارآفرینانه و ایجاد یک کسب و کار جدید برگزارشد.

سبک های شغلی
پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.