نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه اینترنت اشیا

شتاب دهنده جاویدان > آموزش ها  > برگزاری کارگاه اینترنت اشیا
برگزاری کارگاه اینترنت اشیا

برگزاری کارگاه اینترنت اشیا

اینترنت اشیاء سیستمی از دستگاه‌های کامپیوتری و پردازشی به هم مرتبط مانند انواع ماشین‌های دیجیتال و مکانیکی، ادوات و وسايل هم‌راه با حيوانات و افراد است که هر يک با شناسه‌ی منحصر به فرد و برخوردار از توانایی انتقال اطلاعات در شبکه بدون دخالت مستقيم انسانی می‌توانند به فعاليت بپردازند.این کارگاه توسط دکتر محسن رضوانیان برگزار شد.

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.