نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه طراحی مدل های کسب و کار

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > برگزاری کارگاه طراحی مدل های کسب و کار
مدل کسب وکار

برگزاری کارگاه طراحی مدل های کسب و کار

طزاحی مدلهای کسب وکار

 

 

کارگاه طراحی مدل های کسب و کار در تاریخ 11خرداد ماه 1402 با هدف توانمندسازی برای شناسایی فرصت کارآفرینانه و ایجاد یک کسب وکار موفق توسط مهندس رامین عبدی برگزارشد.

طراحی مدل کسب و کار این امکان را به صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و کارآفرینان می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل کلیدی موفقیت، شایستگی‌های محوری برای دستیابی به موفقیت در کسب‌وکار مورد نظر را معین و مشخص کنند با چه روش و مدلی این شایستگی‌ها را فراهم خواهند کرد. نکته‌ای که باید رعایت شود این است که الزامات موفقیت در کسب و کار باید تا جایی که امکان‌پذیر است محدود به مهم‌ترین الزامات شود و با نگرشی استراتژیک انتخاب شوند نه جزئی نگر.

مدل کسب وکار
پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.