نوشته‌های تازه

تیم ما

رامین عبدی

رامین عبدی

مدیر عامل

سارا نعمتی

سارا نعمتی

مدیر اجرایی

روزیتا آذر نژاد

مدیر مالی

تارا عبدی

کارشناس توسعه

مهربان بلوریان

کارشناس حقوقی

لیلا کرامتیان

لیلا کرامتیان

کارشناس اجرایی

صدیقه اسمعیل‌زاده

صدیقه اسمعیل‌زاده

کارشناس نوآوری