نوشته‌های تازه

دریافت کارگزاری تجارت فناوری از شبکه فن بازار ملی ایران (کارگزاری فن بازار اردبیل)

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > دریافت کارگزاری تجارت فناوری از شبکه فن بازار ملی ایران (کارگزاری فن بازار اردبیل)
دریافت کارگزاری تجارت فناوری از شبکه فن بازار ملی ایران

دریافت کارگزاری تجارت فناوری از شبکه فن بازار ملی ایران (کارگزاری فن بازار اردبیل)

دریافت کارگزاری تجارت فناوری از شبکه فن بازار ملی ایران

همزمان با برگزاری بیستمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور «تایید فعالیت کارگزاری تجارت فناوری» از شبکه فن بازار ملی ایران توسط شتابدهنده جاویدان اخذ شد.

وظیفه اصلی شبکه فن‌بازار ملی ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های اقماری پارک فناوری پردیس، کمک به رونق مبادلات فناورانه و انتقال تکنولوژی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است. این مبادلات در حوزه‌های بازاریابی و فروش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، سرمایه‌گذاری بر روی اختراعات، استارت‌آپ‌ها و طرح‌های فناورانه، رفع نیاز فناورانه صنایع با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه و نیز تبادل دانش‌ فنی است.

شتابدهنده جاویدان پس از انجام ارزیابی از ابتدای تیرماه 1402 به عنوان کارگزار فن بازار ملی ایران در استان اردبیل انتخاب گردید.لازم به ذکر است تولیت فن بازار منطقه ای  استان اردبیل بر عهده پارک علم و فناوری استان اردبیل می باشد.

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.