نوشته‌های تازه

دورهمی و شبکه سازی پنل انتقال تجربه

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > دورهمی و شبکه سازی پنل انتقال تجربه

دورهمی و شبکه سازی پنل انتقال تجربه

دورهمی و شبکه سازی پنل انتقال تجربه

جهت انتقال تجربه و همچنین ایجاد تیم های استارتاپی، پنل انتقال تجربه و دورهمی با حضور میهمانان برنامه خانم الهام رسولیان و آقای دکتر آراز استادی برگزار شد.  میهمانان حین برنامه به انتقال تجارب شکست ها و موفقیت های خود پرداختند و سعی مسیر ایجاد کسب و کار برای شرکت کنندگان ترسیم گردد.

دورهمی و شبکه سازی پنل انتقال تجربه
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.