نوشته‌های تازه

شبکه منتورها

شتاب دهنده جاویدان > شبکه منتورها
محمد غفاری

محمد غفاری

موسس و مدیر عامل گروه مشاورین کسب و کار سوشیانت، مدرس دانشگاه

داریوش سنقری

داریوش سنقری

مدرس شخصیت شناسی

هنگامه عسگری

هنگامه عسگری

مشاور حقوقی استارتاپ ها

کتایون سپهری

کتایون سپهری

مدیر شتاب دهنده منش

علی روشنیان فرد

علی روشنیان فرد

معاون نوآوری مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

طاهر حکمت فر

مدیر محصول همراه کارت

بابک نوری مقدم

بابک نوری مقدم

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر عامل شرکت عقاب های دیجیتال

آراز استادی

آراز استادی

مدیر محصول نوند سلامت

امین قاسمی

امین قاسمی

طراح و توسعه دهنده محصول و بازار

امیررضا شفاعت

امیررضا شفاعت

مدیرعامل و بنیانگذار گروه مدیریت سرمایه آلفا

رامین عبدی

رامین عبدی

مدیر عامل شتاب دهنده جاویدان

سارا نعمتی

سارا نعمتی

مدیر اجرایی شتاب دهنده جاویدان و مدیر آموزش کارخانه نوآوری های وی