نوشته‌های تازه

شروع فرایند پیش شتاب دهی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > شروع فرایند پیش شتاب دهی

شروع فرایند پیش شتاب دهی

فرایند پیش شتاب دهی جذبیده (دوره چهارم شتاب دهی جاویدان) از 26 تیرماه 1398 با برگزاری کارگاه های 14 گانه شروع می شود.

جذبیده
جذبیده
مدیر
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.