نوشته‌های تازه

طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

شتاب دهنده جاویدان > طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)، با الگوبرداری از شیوه‌های آموزشی مربی‌محور در کشور، از سوی بنیاد ملّی نخبگان طراحی و از سال 1396 اجرایی شده است. در این طرح، هسته‌های نخبگانی با هدف افزایش سطح کیفی آموزش و تسهیل کسب تجربه در دنیای واقعی، با همکاری متقابل خبرگان علمی، شرکت‌های صنعتی، مؤسسات پژوهشی و با حضور فعال دانشجویان مستعد و دانش‌آموختگان برگزیده تشکیل می‌شود. در طول طرح، استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی پس از شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، مجموعه‌ای از مستعدان علاقه‌مند را انتخاب کرده و به ‌صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل مسئله‌ای واقعی می‌پردازند.

اهداف طرح

اهداف طرح شهید احمدی روشن

عملکرد طرح

عملکرد طرح شهید احمدی روشن

دریافت فایل ها

برای استفاده از طرح لطفا بعد از مطالعه فایهای زیر، فایل کاربرگ را در قالب ورد تکمیل و از طریق فرم استفاده از خدمات طرح ارسال نمایید

استفاده از خدمات طرح