نوشته‌های تازه

فرم ثبت نام فناوران،دانشگاهیان ومخترعین وشرکت های دانش بنیان

شتاب دهنده جاویدان > فرم ثبت نام فناوران،دانشگاهیان ومخترعین وشرکت های دانش بنیان

__فناوران، دانشگاهیان، مخترعین و شرکت های دانش بنیان می توانند جهت رفع نیازهای فناورانه صاحبین صنایع ،فرم زیر را پر کنند__