نوشته‌های تازه

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق

جهت آشنایی شرکت کنندگان با تجارب علمی و عملی کسب و کارها،دو نفر مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و یک نفر از کارمندان شرکت های دانش بنیان در پنل انتقال تجربه حضور یافتند.

میهمانان:

  • مهندس بهزاد کهنی مدیر عامل شرکت دانش بنیان الکترونیک پردازش سبلان
  • مهندس محمود خروشی مدیر عامل شرکت دانش بنیان آژیانه اردبیل
  • مهندس امید عسگری مدیر تضمین کیفیت شرکت دانش بنیان الکترونیک پردازش سبلان

میزبان:

 دکتر حسین واثقی هم بنیان گذار استارتاپ اسپو

پنل انتقال تجربه
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.