نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی باخودشناسی/ شخصیت شناسی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی باخودشناسی/ شخصیت شناسی

کارگاه آشنایی باخودشناسی/ شخصیت شناسی

کارگاه آشنایی باخودشناسی/ شخصیت شناسی

این کارگاه خود شناسی و شخصیت شناسی در سه پارت دو ساعته با بررسی تیپ های شخصیتی با مدل های DISC ,Neo , MBTI  توسط دکتر داریوش سنقری برگزار گردید

کارگاه خودشناسی/ شخصیت شناسی
کارگاه خودشناسی/ شخصیت شناسی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.