نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی محتوا

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی محتوا

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی محتوا

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی محتوا

یک بازاریاب محتوا مسئول برنامه ریزی ، ایجاد و به اشتراک گذاری محتوای ارزشمند برای جذب و تبدیل چشم انداز به مشتریان و مشتریان به خریداران مکرر است. نوع محتوا که بازاریاب محتوا به اشتراک می گذارد بستگی به چیزی دارد که او می فروشد. به عبارت دیگر ، او به مردم آموزش می دهد تا آنها را دوست داشته باشند و به اندازه کافی به او اعتماد کنند تا با او تجارت کنند.

مدرس این کارگاه 3 ساعته خانم مهندس سارا نعمتی می باشند.

کارگاه بازاریابی محتوا
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.