نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی
کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

بازاریابی نوعی فرآیند مدیریتی است که در آن کالاها و خدمات از طریق ضوابط و کانال‌های مخصوصی به دست مشتری می‌رسد. به طور کلی، بازاریابی جنبه‌ای از کسب و کار است که تمرکز کار بر روی مشتری بوده بنابراین تمام اصول بازاریابی مستقیما مربوط به مشتری است. در تعاریفی دیگر، بازاریابی به عنوانفعالیت مجموعه موسسات و فرآیندهای ایجاد، برقراری ارتباط، تحویل و مبادله پیشنهادی که برای مشتریان، شرکا و کل جامعه دارای ارزش است، تعریف شده است.این گارگاه توسط سرکارخانم الهام شورابی برگزار شد.

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.