نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی

بازاریابی نوعی فرآیند مدیریتی است که در آن کالاها و خدمات از طریق ضوابط و کانال‌های مخصوصی به دست مشتری می‌رسد. به طور کلی، بازاریابی جنبه‌ای از کسب و کار است که تمرکز کار بر روی مشتری بوده بنابراین تمام اصول بازاریابی مستقیما مربوط به مشتری است. در تعاریفی دیگر، بازاریابی به عنوانفعالیت مجموعه موسسات و فرآیندهای ایجاد، برقراری ارتباط، تحویل و مبادله پیشنهادی که برای مشتریان، شرکا و کل جامعه دارای ارزش است، تعریف شده است.این گارگاه توسط سرکارخانم الهام شورابی برگزار شد.

کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.