نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال
کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال

کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال

کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال

به عبارت ساده، اقتصاد دیجیتال، اقتصادی است که عمدتاً با کمک فناوری دیجیتال عمل می‌کند و شامل شبکه جهانی فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندها، تراکنش‌ها و تعاملات بین افراد، کسب‌وکارها، دستگاه‌ها و غیره است که توسط فناوری اطلاعات وارتباطات پشتیبانی می شود.

ارتباط بیش از حد بین افراد، کسب‌وکار، دستگاه‌ها، داده‌ها و فرآیندها دیگر خوب نیست، اما به روش استاندارد زندگی تبدیل شده‌اند و به این ترتیب، تجارت و صنعت باید همگام باشند.

توسعه اقتصاد دیجیتال به‌طور عمده مدیون موج چهارم انقلاب صنعتی می‌باشد؛ جایی که کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، برای اولین بار انقلاب صنعتی چهارم را به دنیا معرفی نمود. این گارگاه توسط جناب آقای ایمان لطفی برگزار شد.

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.