نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی

در این کارگاه مخاطبین با انواع سبک های شغلی،توانایی های مورد نیاز آن ها و معایب و مزایای هر کدام آشنا شده  و همچنین در خصوص فراوانی هر یک ازاین سبک های شغلی در بازار کار به بحث و بررسی پرداختند.مدرس این کارگاه چهار ساعته آقای دکتر نوید محمدی بودند.

کارگاه آشنایی با سبک های شغلی و کارآفرینی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.