نوشته‌های تازه

کارگاه آشنایی با نوپای ناب و بوم ناب (طراحی و تدوین مدل کسب و کار)

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه آشنایی با نوپای ناب و بوم ناب (طراحی و تدوین مدل کسب و کار)

کارگاه آشنایی با نوپای ناب و بوم ناب (طراحی و تدوین مدل کسب و کار)

کارگاه آشنایی با نوپای ناب و بوم ناب

پایه ای ترین موضوع در راه اندازی هر کسب و کاری طراحی مدل کسب و کار می باشد.آشنایی با متدلین استارتاپ و کاهش ریسک های راه اندازی کسب و کار، موضوع اصلی این کارگاه می باشد.کار عملی روی پیاده سازی بوم ناب نیز در این کارگاه بر روی ایده های تیم ها انجام گرفت.

مدرس این کارگاه 4 ساعته آقای مهندس رامین عبدی می باشند.

کارگاه آشنایی با نوپای ناب و بوم ناب (طراحی و تدوین مدل کسب و کار)
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.