نوشته‌های تازه

کارگاه ارتباطات موثر و فنون مذاکره

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه ارتباطات موثر و فنون مذاکره

کارگاه ارتباطات موثر و فنون مذاکره

کارگاه ارتباطات موثر و فنون مذاکره

از آنجایی که یکی از عوامل موفقیت در زمینه های شغلی،برقراری ارتباط موثر و مذاکره با سایرین است و می تواند به عنوان کاتالیزوری در مسیر پیشرفت به کار آید.در این کارگاه چهار ساعته که توسط مهندس محمدرضا سبحان برگزار گردید، به یادگیری ایجاد ارتباط موثر،نحوه برخورد در محیط کار و اخلاق حرفه ای،فنون مذاکره جهت ایجاد ارتباط پرداخت شد.

کارگاه ارتباطات موثر و فنون مذاکره
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.