نوشته‌های تازه

کارگاه اعتبارسنجی ایده

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه اعتبارسنجی ایده

کارگاه اعتبارسنجی ایده

جهت جلوگیری از ریسک شکست استارتاپ ها تکنیک های اعتبارسنجی ایده از متد لین در این کارگاه 3 ساعته که توسط مهندس فرزان کوثری تدریس شد، بیان گردید.

کارگاه اعتبارسنجی ایده
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.