نوشته‌های تازه

کارگاه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

کارگاه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

کارگاه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

در این کارگاه چهار ساعته مخاطبین با نحوه نگارش رزومه استاندارد، اصولی و حرفه ای و همچنین نحوه برخورد در جلسات مصاحبه شغلی  آشنا شدند.مدرس کارگاه دکتر وحید کیوانفر می باشند.

کارگاه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.