نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > برگزاری کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی
کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

برگزاری کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

 

 

 

 

کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی با حضور دکتر کمال یاوریان در تاریخ 10 تیرماه 1402 به مدت سه ساعت در آمفی تئاتر دانشکده شیخ صفی دانشگاه محقق اردبیلی برگزارشد.

دراین طرح درموردپیش زمینه های تجاری سازی اعم ازنیاز به مالکیت فکری و حقوقی، قیمت گذاری دانش، تولید محصول جدید، بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، تولید، مدیریت مالی و اقتصادی، انتقال تکنولوژی و مدیریت پروژه بحث وگفتگو شد.

برگزاری کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی
پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.