نوشته‌های تازه

برگزاری کارگاه های مشاوره شغلی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > برگزاری کارگاه های مشاوره شغلی
برگزاری کارگاه های مشاوره شغلی

برگزاری کارگاه های مشاوره شغلی

 

 

یکی از نکات مهم این جلسات اجرای فاز پنجم طرح توانمندسازی صدف بود. با توجه به نیازمندی و مسیر شرکت کنندگان مکاتبات و معرفی نامه های لازم برای اشتغال شرکت کنندگان به عنوان کارآموز یا معرفی به مراکز نوآوری برای صاحبان ایده انجام گرفت. جلسات مشاوره با توجه به نیاز مخاطبین در حال ادامه می باشد.

کارگاه های مشاوره شغلی در سه نوبت 6 ساعته به صورت حضوری برای دانشجویان بومی و آنلاین برای دانشجویان غیر بومی تشکیل و راهکاری لازم برای توسعه مسیر شغلی شان مطرح شد.

این کارگاه توسط مهندس رامین عبدی در تاریخ های 23 و 24 خردادو همچنین 11تیرماه 1402 انجام شد.

برگزاری کارگاه های مشاوره شغلی
برگزاری کارگاه مشاوره شغلی
برگزاری کارگاه مشاوره شغلی
پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.