نوشته‌های تازه

مشاوره و توانمندسازی

شتاب دهنده جاویدان > خدمات فن بازار  > مشاوره و توانمندسازی

مشاوره و توانمندسازی

توانمند سازی و مشاوره فرایند تشویق فرد برای تفکر، رفتار، مدیریت، اقدام و تصمیم‌گیری درمورد اهداف شغلی خود است. توانمندشدن به‌معنای داشتن احساس کنترل در محیط کار خود و با داشتن این مهارت نرم از سری مهارت های نرم است که به شما اعتماد می‌شود تا درباره مسئولیت‌های خود به‌درستی وبا اعتماد به نفس تصمیم گیری کنید. توانمند سازی موجب می شود تا هر شخص در انجام وظایف و مسئولیت ها بهترین خودش باشد و نسبت به تصمیماتش محتاط‌‌‌‌‌‌تر باشد.

مزایای توانمندسازی ومشاوره:

 • افزایش سطح انگیزه افراد
 • ارتقا کیفیت کار   
 • افزایش وفاداری و تعهد

 

شتابدهنده جاویدان نیز با برگزاری کارگاه های آموزشی گوناگون مشاوره برای افراد، سعی در هدفمندسازی و توانمندسازی آنها دارد. عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط شتابدهنده جاویدان به شرح زیر می باشد:

 • خلق ایده کسب وکار،اعتماد بنفس و شیوه ارائه – طرح ایده و نحوه ارائه آن(Pitch)
 • کارگاه مدل های کسب و کار
 • کارگاه توسعه مفاهیمMVP
 • اعتبارسنجی
 • طراحی تجربه کاربری
 • ارائه موثر
 • شخصیت شناسی
 • مهارت های فردی ( تصمیم گیری / مسئله یابی)
 • آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فناوری
 • آشنایی با سطوح بلوغ فناوری
 • مبانی حقوقی کسبوکار(عقد قرارداد/تقسیم سهام) و ثبت شرکت
 • مذاکره در کسب و کار
 • کارگاه مدیریت چابک و اسکرام
 • آشنایی با اصول بازاریابی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با دیجیتال مارکتینگ
 • آشنایی با قوانین بیمه و مالیات
 • استراتژیهای ورود به بازار

برای راه اندازی واحد تحقیق و توسعه با ما تماس بگیرید…

پشتیبان سایت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.