نوشته‌های تازه

فرصت شغلی،کارآموزی

شتاب دهنده جاویدان > فرصت شغلی،کارآموزی

لطفا جهت آشنایی با موقعیت‌های شغلی و کارآموزی روی گزینه ‌های فعال کلیک نمایید.

Created with Fabric.js 5.2.4

کارشناس/کارآموز امور اجرایی

کارشناس امور اجرایی یکی از اصلی‌ترین ارکان ...

کارشناس/کارآموز نوآوری فناوری

به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت...

دستیار مدیرعامل/منشی

تنظیم برنامه روزانه مدیران، توانایی تنظیم جلسه‌ها...

کارشناس طراحی گرافیک

وظایف و مسئولیت‌های نیروی کارشناس طراحی گرافیک...

کارشناس/کارآموز توسعه بازار

با به کارگیری دانش، تخصص و تجربیات خود، بازارهای جدید و ...